ضمانت محصولات

محصولاتی که در آنها قید شده که دارای ضمانت می باشند ،مطابق قوانین فروشگاه مشمول ضمانت خواهند شد.

این اطمینان خاطر وجود دارد که محصولاتی که شامل ضمانت باشند در اسرع وقت  تعمیر یا تعویض خواهند شد.